Boh - to je kajf (slovenské titulky)

Boh - to je kajf (slovenské titulky) Kde nájsť skutočné šťastie a slobodu? Ako sa dotknúť Duchovného sveta, Sveta Boha? Človek hľadá šťastie v psychológii, v náboženstvách, v chemických závislostiach (alkohol, drogy). Ale prečo sa pri tom jeho psychický stav neustále zhoršuje, prečo má stále viac problémov namiesto ich vyriešenia, strach namiesto Lásky, závislosť namiesto Slobody? Prečo vedomie vnucuje, že Boh – to je niečo, čoho sa treba báť, komu sa musíš podriaďovať, ale nie ho Milovať? Boh - to je kajf (slovenské titulky) Boh - to je kajf (slovenské titulky) Boh - to je kajf (slovenské titulky)