Človek VYCHYĽUJE LASEROVÝ LÚČ! Budúcnosť JE MOŽNÉ ZMENIŤ (slovenský dabing)

Človek VYCHYĽUJE LASEROVÝ LÚČ! Budúcnosť JE MOŽNÉ ZMENIŤ (slovenský dabing) Zverejnenie dokumentárneho filmu "Človek narúša zákony fyziky. Nadprirodzený experiment "PYRAMÍDA" vyvolal obrovský záujem a stal sa jedným z populárnych filmov na Youtube. Tento vedecký a experimentálny prístroj "PYRAMÍDA", ktorý bol predstavený a úspešne testovaný, umožňuje vykonávať nadprirodzené experimenty. Prezentáciu uviedol Igor Michajlovič Danilov. Toto zariadenie novej generácie, ktoré nemá obdobu vo svete, otvára obrovské možnosti pre štúdium fenoménov vedomia a Osobnosti. Človek VYCHYĽUJE LASEROVÝ LÚČ! Budúcnosť JE MOŽNÉ ZMENIŤ (slovenský dabing) Človek VYCHYĽUJE LASEROVÝ LÚČ! Budúcnosť JE MOŽNÉ ZMENIŤ (slovenský dabing) Človek VYCHYĽUJE LASEROVÝ LÚČ! Budúcnosť JE MOŽNÉ ZMENIŤ (slovenský dabing)