Vedecko-experimentálny projekt "PYRAMÍDA"


V tomto dokumentárnom filme je vykonaný nezvyčajný experiment pôsobenia na ľudskú krv, pomocou prístroja "PYRAMÍDA". Čím sa líši chorý človek od zdravého? Aké je tajomstvo omladnutia a starnutia organizmu? Jedinečné informácie, ktoré dokonca predstihli aj modernú vedu,...

Séria unikátnych praktických experimentov s použitím prístroja "PYRAMÍDA", ktorý nemá vo svete obdobu, pokračuje. Tentoraz sa každý, kto si želá, bez ohľadu na vzdialenosť a čas, môže osobne zúčastniť tohto neobyčajného experimentu: nezaujato na diaľku precítiť ako prác...

Senzačné výskumy vedomia mimo telo! Unikátne experimenty s využitím najnovšieho experimentálneho zariadenia s pyramidálnym korpusom, ktorý nemá vo svete obdobu. Vedecko-experimentálny prístroj "PYRAMÍDA" odhaľuje kolosálne možnosti výskumu fenoménov vedomia a Osobnosti...

Zverejnenie dokumentárneho filmu "Človek narúša zákony fyziky. Nadprirodzený experiment "PYRAMÍDA" vyvolal obrovský záujem a stal sa jedným z populárnych filmov na Youtube. Tento vedecký a experimentálny prístroj "PYRAMÍDA", ktorý bol predstavený a úspešne testovaný, um...

29. septembra 2018 o 17:00 GMT sa v Koordinačnom centre MSH „ALLATRA“ uskutočnil Druhý medzinárodný experiment „PYRAMÍDA“ s telepatickým prenosom informácie na diaľku. 

Pozývame všetkých záujemcov zúčastniť sa Druhého medzinárodného experimentu „PYRAMÍDA“ s telepatickým prenosom informácií na diaľku, ktorý sa bude konať 29. septembra 2018 o 17:00 GMT (Greenwichského času).