Dedičstvo mŕtvych (slovenské youtube titulky)

Dedičstvo mŕtvych (slovenské youtube titulky) Svet ľudí. Ako mŕtvi ovplyvňujú životy živých ľudí? Kto v človeku ho provokuje k negatívnej emócii, smútku, pocitu beznádeje a osamelosti a ako sa toho zbaviť? Ako vplývajú veci, majetok, dedičstvo po mŕtvych na živých? Ako sa po získaní dedičstva mení osud živých? Prečo mŕtvi prichádzajú k živým v snoch? Počujú mŕtvi modlitby živých za nich a môžu sa mŕtvi modliť za živých? Aké opatrenia robili ľudia v dávnych časoch, aby zabezpečili živých pred mŕtvymi? Dedičstvo mŕtvych (slovenské youtube titulky) Dedičstvo mŕtvych (slovenské youtube titulky) Dedičstvo mŕtvych (slovenské youtube titulky)