DĚDICTVÍ MRTVÝCH (youtube titulky)

DĚDICTVÍ MRTVÝCH (youtube titulky) Svět lidí. Jak mrtví ovlivňují životy živých lidí? Kdo v člověku vyvolává negativní emoce, sklíčenost, pocity beznaděje a osamělosti a jak se toho zbavit? Jak věci, majetek, dědictví po zemřelých ovlivňují živé? Jak se změní osud živých po přijetí dědictví? Proč mrtví přicházejí k živým ve snech? Slyší mrtví modlitby živých za ně a mohou se mrtví modlit za živé? Jaká opatření přijímali lidé v dávných dobách, aby ochránili živé před mrtvými? DĚDICTVÍ MRTVÝCH (youtube titulky) DĚDICTVÍ MRTVÝCH (youtube titulky) DĚDICTVÍ MRTVÝCH (youtube titulky)