Dvojaké štandardy vedomia (slovenské titulky)

Dvojaké štandardy vedomia (slovenské titulky) Prečo svetové spoločenstvo žije podľa dvojakých štandardov, podľa dvojakej morálky? Prečo človek hovorí jednu vec, myslí si niečo iné a ešte inak jedná? Prečo vedú dvojaké štandardy vedomia ku konfliktom a tragédiám vo vzťahoch? Akým spôsobom si vedomie pohráva s emóciami ľudí, núti ich báť sa, trápiť sa, prebúdzať sa v zármutku a problémoch? Ako žije vedomie na úkor pozornosti ľudí a akým spôsobom diktuje, ako žiť? Dvojaké štandardy vedomia (slovenské titulky) Dvojaké štandardy vedomia (slovenské titulky) Dvojaké štandardy vedomia (slovenské titulky)