DVOJÍ STANDARDY VĚDOMÍ (české titulky)

DVOJÍ STANDARDY VĚDOMÍ (české titulky) Proč světové společenství žije podle dvojích standardů, podle dvojí morálky? Proč člověk říká jednu věc, myslí si něco jiného a ještě jinak jedná? Proč vedou dvojí standardy vědomí ke konfliktům a tragédiím ve vztazích? Jakým způsobem si vědomí pohrává s emocemi lidí, nutí je bát se, trápit se, probouzet se v zármutku a problémech? Jak žije vědomí na úkor pozornosti lidí a jakým způsobem diktuje, jak žít? DVOJÍ STANDARDY VĚDOMÍ (české titulky) DVOJÍ STANDARDY VĚDOMÍ (české titulky) DVOJÍ STANDARDY VĚDOMÍ (české titulky)