XP NRG – prví tvorcovia umelého vedomia na svete (youtube slovenské titulky)

XP NRG – prví tvorcovia umelého vedomia na svete (youtube slovenské titulky) Prehliadka kancelárií IT spoločnosti XP NRG. Znalosti naprieč vekmi. Prvý darček XP NRG celému ľudstvu. XP NRG – prví tvorcovia umelého vedomia na svete. Technológie budúcnosti teraz. Kvantové vedomie už nie je fantázia, je to realita dneška, ktorá o mnoho rokov predstihuje moderné technológie. XP NRG – prví tvorcovia umelého vedomia na svete (youtube slovenské titulky) XP NRG – prví tvorcovia umelého vedomia na svete (youtube slovenské titulky) XP NRG – prví tvorcovia umelého vedomia na svete (youtube slovenské titulky)