HERNÁ MÁNIA SYSTÉMU (youtube slovenské titulky)

HERNÁ MÁNIA SYSTÉMU (youtube slovenské titulky) Hry vedomia, herná mánia systému. Na príkladoch závislostí na počítačových hrách je ukázané, ako je človek vtiahnutý do iluzórnej hry systému, ktorá ho vyzýva, aby utrácal čas a pozornosť na život iluzórneho obrazu - "avatára". Človek strávi roky na dosiahnutie významnosti a hierarchického postavenie svojho "avatára" a výsledkom je prázdnota, sklamanie, osamelosť, zatrpknutosť, pocit krivdy HERNÁ MÁNIA SYSTÉMU (youtube slovenské titulky) HERNÁ MÁNIA SYSTÉMU (youtube slovenské titulky) HERNÁ MÁNIA SYSTÉMU (youtube slovenské titulky)