IMPULZ ŽIVOTA (slovenský dabing)

IMPULZ ŽIVOTA (slovenský dabing) Čo spôsobuje impulz Života a ako vplýva na premenu hmoty? Ako vplýva Životný impulz na mikro a makroobjekty? Princíp fungovania sily, ktorá premieňa energiu na hmotu. Obnovenie informácie. Koncept multivesmíru. Klimatické zmeny planéty. Cykličnosť 12 000 rokov a 24 000 rokov. Poruchy vo fungovaní vnútorného jadra Zeme. Prečo sa bude zvyšovať statické napätie na povrchu Zeme a aké to bude mať dôsledky? IMPULZ ŽIVOTA (slovenský dabing) IMPULZ ŽIVOTA (slovenský dabing) IMPULZ ŽIVOTA (slovenský dabing)