IMPULS ŽIVOTA (český dabing)

IMPULS ŽIVOTA (český dabing) Co vytváří impuls Života a jak ovlivňuje přetváření materie? Jak impuls Života ovlivňuje mikro- a makro objekty? Princip působení síly, která přeměňuje energii na materii. Obnovení informací. Koncepce multivesmíru. Změna klimatu planety. Cykličnost 12 000 let a 24 000 let. Selhání v práci vnitřního jádra Země. Proč bude na povrchu Země narůstat statické napětí a jaké to bude mít důsledky? IMPULS ŽIVOTA (český dabing) IMPULS ŽIVOTA (český dabing) IMPULS ŽIVOTA (český dabing)