Mágia – ovládanie sily (slovenský dabing)

Mágia – ovládanie sily (slovenský dabing) Človek, to nie je len súbor buniek, je to veľmi zaujímavá konštrukcia, ktorá neustále interaguje s akoukoľvek hmotou na tomto svete. Akú úlohu plnia neuróny v ľudskom tele? Čo vyžarujú a aký druh energie prijímajú? Ako prebieha prenos informácií? Je možné čítať myšlienky iného človeka? Akým spôsobom prebieha ovládanie sily? Mágia – ovládanie sily (slovenský dabing) Mágia – ovládanie sily (slovenský dabing) Mágia – ovládanie sily (slovenský dabing)