Magie – ovládání síly (youtube titulky)

Magie – ovládání síly (youtube titulky) Člověk není jen shlukem buněk, je to velmi zajímavá konstrukce, která stále interaguje s jakoukoli hmotou na tomto světě. Jakou roli hrají neurony v lidském těle? Co vyzařují a jaký druh energie vnímají? Jak probíhá přenos informací? Je možné číst myšlenky druhého člověka? Jakým způsobem probíhá ovládání síly? Magie – ovládání síly (youtube titulky) Magie – ovládání síly (youtube titulky) Magie – ovládání síly (youtube titulky)