Narušenie fyzikálnych zákonov. Otvorený experiment "PYRAMÍDA". O možnosti nemožného (české titulky)

Narušenie fyzikálnych zákonov. Otvorený experiment "PYRAMÍDA". O možnosti nemožného (české titulky) Séria unikátnych praktických experimentov s použitím prístroja "PYRAMÍDA", ktorý nemá vo svete obdobu, pokračuje. Tentoraz sa každý, kto si želá, bez ohľadu na vzdialenosť a čas, môže osobne zúčastniť tohto neobyčajného experimentu: nezaujato na diaľku precítiť ako prácu operátora, nachádzajúceho sa v prístroji "PYRAMÍDA", tak aj prácu samotného prístroja. Narušenie fyzikálnych zákonov. Otvorený experiment "PYRAMÍDA". O možnosti nemožného (české titulky) Narušenie fyzikálnych zákonov. Otvorený experiment "PYRAMÍDA". O možnosti nemožného (české titulky) Narušenie fyzikálnych zákonov. Otvorený experiment "PYRAMÍDA". O možnosti nemožného (české titulky)