Naša možnosť (slovenské youtube titulky)

Naša možnosť (slovenské youtube titulky) V skutočnosti dobrovoľníci Tvorivej spoločnosti a mnohí ďalší, účastníci projektu Tvorivá spoločnosť, vytvárajú podmienky pre všeobecnú všeľudskú katarziu. „Odstraňujeme lži, odstraňujeme špinu. A skutočne je to tak. Nazývame veci pravými menami. Nemáme sa za čo hanbiť, nemáme čo skrývať. Sme ľudia, sme takí, akí sme“. Ak spoločnosť nebude mať spoločný cieľ, spoločnú ideu, potom, žiaľ, nebudeme môcť čeliť ani klimatickým katastrofám, ani výzvam, ktoré v súčasnosti v našej spoločnosti existujú, a tým výzvam ktoré prichádzajú. Dokážeme sa my ľudia zjednotiť na jednom cieli – žiť šťastne? Dokážeme si uvedomiť, že najdôležitejšou hodnotou je ľudský život? Naša možnosť (slovenské youtube titulky) Naša možnosť (slovenské youtube titulky) Naša možnosť (slovenské youtube titulky)