Naše možnost (youtube titulky)

Naše možnost (youtube titulky) Dobrovolníci „Tvořivé společnosti” a mnozí další, kteří se na projektu „Tvořivé společnosti” podílejí, vytvářejí podmínky pro všeobecnou katarzi celého lidstva. „Odstraňujeme lži, odstraňujeme špínu. A je to skutečně tak. Nazýváme věci pravými jmény. Nemáme se proč stydět, nemáme co skrývat. Jsme lidé, jsme takoví, jací jsme.” Pokud společnost nebude mít společný cíl, společnou myšlenku, pak bohužel nebudeme schopni nic udělat ani proti klimatickým katastrofám, ani proti výzvám, které má naše společnost dnes, ani proti výzvám, které přijdou. Dokážeme se my lidé sjednotit na jednom cíli – žít šťastně? Budeme schopni si uvědomit, že nejdůležitější hodnotou je život člověka? Naše možnost (youtube titulky) Naše možnost (youtube titulky) Naše možnost (youtube titulky)