O duchovnej praktike (slovenský dabing)

O duchovnej praktike (slovenský dabing) Ako správne vykonávať duchovnú praktiku? Ako pracovať na sebe, aby ste dosiahli stav bez myšlienok? Ako zistím, či som v sebe zastavil myšlienky, a kto vo mne to určuje? Kto kontroluje tento proces? Meditatívny autotréning „Hladina jazera“. Ako prebieha dialóg na pocitovom vnímaní v duchovnej praktike? Prečo vzniká strach pred vykonaním duchovnej praktiky alebo keď sa ponáraš do duchovnej praktiky? Ako sa líši vnímanie procesov neviditeľného sveta vedomím od vnímania Osobnosti? Ako prekonať bariéru vytvorenú predstavivosťou vedomia? Je možné vstúpiť do Duchovného Sveta len vďaka duchovnej praktike? Ako človek získava Život a podľa akých príznakov chápe, že získal Život? Ako prebieha duchovný rozvoj v získavaní Božej Lásky? O duchovnej praktike (slovenský dabing) O duchovnej praktike (slovenský dabing) O duchovnej praktike (slovenský dabing)