PARANORMÁLNE JAVY V ČLOVEKU (slovenské titulky)

PARANORMÁLNE JAVY V ČLOVEKU (slovenské titulky) Prečo vznikajú stavy klamlivosti, umelosti a nereálnosti tohto materiálneho sveta? Prečo systém v poslednom čase zlyháva (uviaznutie predmetov vo vzduchu, vtákov, autá vrážajú do neviditeľných prekážok)? Prečo náš mozog neustále dokresľuje situáciu? Čipovanie, je pravda, že o nej hovoril apoštol Ján? Mimozmyslové vnímanie, veštenie. V čom je ich podstata? Stavy snenia, riadeného sna, čo sa v skutočnosti deje? Prečo je počas snenia všetko vnímané absolútne logicky a realisticky a vo sne nemá človek dokonca ani kritický postoj k svojim nereálnym činom? PARANORMÁLNE JAVY V ČLOVEKU (slovenské titulky) PARANORMÁLNE JAVY V ČLOVEKU (slovenské titulky) PARANORMÁLNE JAVY V ČLOVEKU (slovenské titulky)