PARANORMÁLNÍ JEVY V ČLOVĚKU (youtube titulky)

PARANORMÁLNÍ JEVY V ČLOVĚKU (youtube titulky) Proč vznikají stavy iluzornosti, umělosti a nereálnosti tohoto hmotného světa? Proč systém v poslední době selhává (zastavení předmětů ve vzduchu, ptáků, automobily se střetávají s neviditelnými překážkami)? Proč se náš mozek stále snaží dokreslit situaci? Čipizace - je to pravda, že se o ní zmiňoval svatý Jan? Proskopie (jasnovidectví), proroctví. Jaká je jejich podstata? Stavy snění, řízeného spánku, co se ve skutečnosti děje? Proč je během snění vše vnímáno absolutně logicky a reálně, a ve snu člověk dokonce nemá kritický postoj ke svým nereálným činům? PARANORMÁLNÍ JEVY V ČLOVĚKU (youtube titulky) PARANORMÁLNÍ JEVY V ČLOVĚKU (youtube titulky) PARANORMÁLNÍ JEVY V ČLOVĚKU (youtube titulky)