Podstata javov. Za hranou poznaného č.1 (slovenský dabing)

Podstata javov. Za hranou poznaného č.1 (slovenský dabing) V cykle našich relácií budeme hovoriť o jednoduchých javoch, s ktorými sa vo svojom živote každodenne stretáva každý človek. Sú natoľko všedné pre ľudí, že mnohí sa ani len nezamýšľajú o ich podstate, hoci zdanlivo aj chápu príčiny ich vzniku.  Podstata javov. Za hranou poznaného č.1 (slovenský dabing) Podstata javov. Za hranou poznaného č.1 (slovenský dabing) Podstata javov. Za hranou poznaného č.1 (slovenský dabing)