Novinky Vedy


Podstata javov
Princíp fungovania mechanizmu videnia človeka. Ako môžu čiastočky svetla uchovávať, transportovať a odovzdávať informácie o vonkajšom svete. V druhom vydaní cyklu relácií „Podstata javov. Za hranou poznaného“ sa vynasnažíme detailne odpovedať na túto otázku, vďaka infor...

Podstata javov
V cykle našich relácií budeme hovoriť o jednoduchých javoch, s ktorými sa vo svojom živote každodenne stretáva každý človek. Sú natoľko všedné pre ľudí, že mnohí sa ani len nezamýšľajú o ich podstate, hoci zdanlivo aj chápu príčiny ich vzniku. 

Čo ľudia nazývajú "Hormónmi šťastia" a centrom potešenia a čím sa odlišuje skutočné šťastie od iluzórneho, ako ho možno dosiahnuť a ako sa na tejto ceste nechytať do pascí, ktoré nám rozostavuje náš mozog. 

Čo leží v základe nášho správania, prečo ľudia pozerajú televízor, v čom je koreň schopnosti rýchleho učenia, čo sú to zrkadlové neuróny a ako vplývajú na váš život

V tomto videu sa dozviete mnoho nového a zaujímavého...