Pravda alebo lož? (slovenský dabing)

Pravda alebo lož? (slovenský dabing) V náboženstvách sú pravé zrná a je tam aj plevel. Po stretnutí s Pravdou mnohí ľudia začínajú duchovne chápať a stoja pred otázkou: a čo ďalej? Čo si vybrať, Pravdu alebo lož, udržať si prácu alebo svedomie? Ako žiť čestne v tomto spotrebiteľskom formáte? Veď oni milujú Boha, cítia Pravdu, ale každá organizácia má vlastné stanovy, vlastné pravidlá. Čo je to pravá služba Bohu Pravda alebo lož? (slovenský dabing) Pravda alebo lož? (slovenský dabing) Pravda alebo lož? (slovenský dabing)