Pravda, nebo lež? (youtube titulky)

Pravda, nebo lež? (youtube titulky) V náboženstvích jsou pravá zrna a také plevel. Po setkání s Pravdou mnoho lidí duchovně prozře a stojí před otázkou: Co dělat dál? Co si vybrat: Pravdu, nebo lež, udržet si práci, nebo čisté svědomí? Jak žít čestně v tomto spotřebitelském formátu? Vždyť milují Boha, cítí Pravdu, ale každá organizace má své vlastní stanovy, svá vlastní pravidla. Co je skutečná BOHOslužba? Pravda, nebo lež? (youtube titulky) Pravda, nebo lež? (youtube titulky) Pravda, nebo lež? (youtube titulky)