Prečo sa mení klíma? Astronomická CYKLICKOSŤ. Prof. Stepanenko, doktor fyzikálno-matematických vied

Prečo sa mení klíma? Astronomická CYKLICKOSŤ. Prof. Stepanenko, doktor fyzikálno-matematických vied Interview so Sergejom Nikolajevičom Stepanenkom, ukrajinským ekológom, doktorom fyzikálno-matematických vied, profesorom, rektorom Odeskej štátnej ekologickej univerzity.   Prečo sa mení klíma? Astronomická CYKLICKOSŤ. Prof. Stepanenko, doktor fyzikálno-matematických vied Prečo sa mení klíma? Astronomická CYKLICKOSŤ. Prof. Stepanenko, doktor fyzikálno-matematických vied Prečo sa mení klíma? Astronomická CYKLICKOSŤ. Prof. Stepanenko, doktor fyzikálno-matematických vied