Sila obrazov | Kaleidoskop faktov 23

Sila obrazov | Kaleidoskop faktov 23 „Snívanie nie je škodlivé!“, počúvame v našej súčasnej spoločnosti. Pomocou snov mnohí ľudia unikajú pred problémami, a niektorí sa dokonca učia snívať „správne”, tak že si predstavujú tie najmenšie detaily toho, čo si želajú. A my, bez toho, aby sme si to všimli, sa dostávame pod vplyv obrazov. Často sú nám obrazy vnucované prostredníctvom reklamy, propagandy, médií. K čomu vedie naše zapojenie sa do týchto „filmov” v hlave? Akú rolu v živote človeka zohráva sila pozornosti? Sila obrazov | Kaleidoskop faktov 23 Sila obrazov | Kaleidoskop faktov 23 Sila obrazov | Kaleidoskop faktov 23