Skúsenosť osvietenia (slovenský dabing)

Skúsenosť osvietenia (slovenský dabing) Skúsenosť osvietenia. Čo treba urobiť, aby sa človek cítil slobodný ako Osobnosť? Čo sa myslí pod súčasným slovo „osvietenie“ v tomto spotrebiteľskom svete? Čo sa deje s ľuďmi, ktorí získali falošné „osvietenie“ (prebudenie) a ako sa táto skúsenosť líši od skutočného duchovného osvietenia? Prečo ľudia pozorujú vnútorným zrakom efekt jasného záblesku a aká je jeho podstata? Ako funguje prvotné a druhotné vedomie pri rôznych efektoch falošného „osvietenia“ a ako vytvárajú ilúziu? Čo sa deje s človekom v dňoch nasledujúcich po takomto falošnom „osvietení“? Prečo je to nebezpečné pre psychiku človeka? Ako fungujú neuróny mozgu a aké je ich spojenie s čakrami a energetickými meridiánmi človeka? Čo je to hromadenie energie života? Ako vzniká Svetlo nemateriálnej povahy pri duchovnej práci? Ako získať Život? Skúsenosť osvietenia (slovenský dabing) Skúsenosť osvietenia (slovenský dabing) Skúsenosť osvietenia (slovenský dabing)