Zkušenost osvícení (český dabing)

Zkušenost osvícení (český dabing) Zkušenost osvícení. Co je třeba udělat, aby se člověk jako Osobnost pocítil svobodný? Co znamená moderní slovo „osvícení“ v tomto spotřebitelském světě? Co se děje s lidmi, kteří dosáhli falešného osvícení (probuzení), a čím se tato zkušenost liší od pravého duchovního osvícení? Proč lidé svým vnitřním zrakem pozorují účinek jasného záblesku a jaká je jeho podstata? Jak funguje prvotní a druhotné vědomí během různých efektů falešného osvícení a jak vytvářejí iluzi? Co se s člověkem děje ve dnech následujících po takovém falešném osvícení? Proč je to pro psychiku člověka nebezpečné? Jak fungují neurony mozku a jaké je jejich spojení s čakrami a energetickými meridiány člověka? Co je to hromadění životní energie? Jak vzniká Světlo nehmotného původu při duchovní práci? Jak získat Život? Zkušenost osvícení (český dabing) Zkušenost osvícení (český dabing) Zkušenost osvícení (český dabing)