Опит на просветление

Опит на просветление Опит на просветление. Какво трябва да се направи, човек да се почувства свободен като Личност? Опит на просветление Опит на просветление Опит на просветление