Svoboda od diktatury zvířete uvnitř tebe (české titulky)

Svoboda od diktatury zvířete uvnitř tebe (české titulky) Jednoduché metody práce se svým vědomím. První, naprosto jednoduché, kroky v práci na sobě. Jak ovládat své vědomí a kontrolovat myšlenky? Jak se zbavit diktátu vědomí a jeho dotěrných myšlenek? Jak se naučit řídit svou pozornost správným směrem? Jak najít sebe skutečného? Jak komunikovat v rodině bez urážek a výčitek? Časté záměny Lásky za diktaturu. Co je pravá Láska? Jak přestat být nešťastný a začít Žít? Jak vybrat Život místo smrti, Lásku místo utrpení? Jak v sobě rozlišit Osobnost - duchovní složku, a vědomí -živočišnou složku člověka? Co si představit pod pojmem duchovnost Osobnosti? V čem tkví smysl konání Osobnosti? Jak získat svobodu od zvířete uvnitř sebe? Jak rozvíjet Anděla v sobě? Jednoduché duchovní nástroje v práci na sobě, které jsou dostupné a pochopitelné pro každého z nás.  Svoboda od diktatury zvířete uvnitř tebe (české titulky) Svoboda od diktatury zvířete uvnitř tebe (české titulky) Svoboda od diktatury zvířete uvnitř tebe (české titulky)