Strach alebo Láska? (slovenský dabing)

Strach alebo Láska? (slovenský dabing) Keď človek začína študovať sám seba, stretne sa s nečakanými prejavmi svojho vedomia. Vďaka pozorovaniam človek začína chápať, odkiaľ sa v ňom berie strach „o seba“, strach zo straty vlastnej dôležitosti, vlastnej moci nad niekým? Aký je skutočný dôvod vzniku týchto strachov v človeku? Aká je ich podstata? Čo sa deje, keď ľudí zjednocuje strach? Čo sa deje, keď sú ľudia zjednotení v Láske k Bohu a k sebe navzájom? Strach alebo Láska? (slovenský dabing) Strach alebo Láska? (slovenský dabing) Strach alebo Láska? (slovenský dabing)