Strach, nebo Láska? (youtube titulky)

Strach, nebo Láska? (youtube titulky) Když člověk začíná studovat sám sebe, setkává se s nečekanými projevy svého vědomí. Díky pozorování člověk začne chápat, kde se v něm bere strach „o sebe“, strach ze ztráty vlastní důležitosti, vlastní moci nad někým? Jaký je skutečný důvod vzniku takových strachů v člověku? Jaká je jejich podstata? Co se děje, když jsou lidé sjednoceni na základě strachu? Co se děje, když jsou lidé sjednoceni na základě Lásky k Bohu a k sobě navzájem? Strach, nebo Láska? (youtube titulky) Strach, nebo Láska? (youtube titulky) Strach, nebo Láska? (youtube titulky)