Tvorivá spoločnosť | príležitosť pre prežitie ľudstva

Tvorivá spoločnosť | príležitosť pre prežitie ľudstva "Nie je to len fórum, priatelia, je to niečo viac... Dnes je naozaj významný deň. Prečo? Dnešná udalosť totiž vytvára základ pre našu budúcnosť, našu spoločnú budúcnosť," začal svoj prejav na medzinárodnom fóre "Globálna kríza. Sme ľudia. Chceme žiť," vážený Igor Danilov. Spolu so Žannou sa 7. mája stali čestnými rečníkmi tohto historického podujatia, čím výrazne podporili publikum, účastníkov a organizátorov fóra. Tvorivá spoločnosť | príležitosť pre prežitie ľudstva Tvorivá spoločnosť | príležitosť pre prežitie ľudstva Tvorivá spoločnosť | príležitosť pre prežitie ľudstva