V moci rozumu (slovenský dabing)

V moci rozumu (slovenský dabing) Ako správne pristupovať k svojmu duchovnému rozvoju? K akému výsledku dospejeme, keď sa snažíme zapojiť do modlitby, do duchovnej praktiky svoj rozum? Je možné dosiahnuť Božiu Lásku mechanickým odriekaním modlitieb alebo mantier, životom podľa schém a vymyslených rituálov, rozvíjaním fantázií vo svojej hlave? Kam vkladáš počas dňa svoju pozornosť? V moci rozumu (slovenský dabing) V moci rozumu (slovenský dabing) V moci rozumu (slovenský dabing)