V moci mysli (youtube titulky)

V moci mysli (youtube titulky) Jak správně přistupovat ke svému duchovnímu rozvoji? K jakému výsledku dojdeme, když se snažíme zapojit svou mysl do modlitby nebo duchovní praktiky? Je možné dosáhnout Lásky Boží mechanickým odříkáváním modliteb nebo manter, životem podle schémat a vymyšlených rituálů, rozvíjením fantazie ve své hlavě? Kam během dne vkládáš svou pozornost? Jaký je tvůj skutečný cíl a jaká je tvá skutečná volba? V moci mysli (youtube titulky) V moci mysli (youtube titulky) V moci mysli (youtube titulky)