Vedecké dôkazy existencie Boha | Kaleidoskop faktov 31 (2. časť) | Prvok X

Vedecké dôkazy existencie Boha | Kaleidoskop faktov 31 (2. časť) | Prvok X 30. mája 2023 od 18:00 hod. "Vedecké dôkazy existencie Boha | Kaleidoskop faktov 31 (2. časť) | Prvok X". Max nemôže prestať myslieť na voľnú energiu. Všetok svoj voľný čas trávi v dielni, kde sa snaží zostrojiť bezpalivový generátor, ale márne. Vedecké dôkazy existencie Boha | Kaleidoskop faktov 31 (2. časť) | Prvok X Vedecké dôkazy existencie Boha | Kaleidoskop faktov 31 (2. časť) | Prvok X Vedecké dôkazy existencie Boha | Kaleidoskop faktov 31 (2. časť) | Prvok X