Vedecké dôkazy existencie Boha | Kaleidoskop faktov 31 (4. časť)

Vedecké dôkazy existencie Boha | Kaleidoskop faktov 31 (4. časť) Veda a náboženstvo, veda spolu s náboženstvom alebo veda proti náboženstvu? Aký je ich súčasný vzťah? Existujú styčné body? A ktoré témy sú „jablkom sváru“? Vedecké dôkazy existencie Boha | Kaleidoskop faktov 31 (4. časť) Vedecké dôkazy existencie Boha | Kaleidoskop faktov 31 (4. časť) Vedecké dôkazy existencie Boha | Kaleidoskop faktov 31 (4. časť)