VSTUP DO ASTRÁLU. REÁLNY EXPERIMENT (české titulky)

VSTUP DO ASTRÁLU. REÁLNY EXPERIMENT (české titulky) Vedomie sa dohaduje v hlavách ľudí, či existuje taký jav, ako je vstup do astrálu a čo to je paranormálny fenomén. Materialistom vedomie vnucuje pochybnosti, hovorí, že toto neexistuje, vyčerpáva ich primitívnymi argumentami fragmentárneho (neúplného) vnímania. Idealistom, okultistom, extrasenzorikom vnucuje halucinácie a núti ich veriť iluzórnym obrázkom vedomia, presviedča ich o všemohúcnosti nadprirodzených síl materiálneho jemného sveta, napomáha pestovaniu egoizmu a mánie velikášstva. A len jednotlivci, tí, ktorí skutočne vedia o tomto fenoméne nielen z počutia, chápu jeho podstatu a používajú ho v praxi bez zbytočného zhonu a záhaľky vedomia. VSTUP DO ASTRÁLU. REÁLNY EXPERIMENT (české titulky) VSTUP DO ASTRÁLU. REÁLNY EXPERIMENT (české titulky) VSTUP DO ASTRÁLU. REÁLNY EXPERIMENT (české titulky)