VSTUP DO ASTRÁLU. REÁLNÝ EXPERIMENT (české titulky)

VSTUP DO ASTRÁLU. REÁLNÝ EXPERIMENT (české titulky) Vědomí se dohaduje v hlavách lidí, zda existuje takový jev, jako je vstup do astrálu a co to je paranormální fenomén. Materialistům vědomí vnucuje pochybnosti, říká, že toto neexistuje, vyčerpává je primitivními argumenty fragmentárního vnímání. Idealistům, okultistům, extrasensorikům vnucuje halucinace a nutí je věřit iluzorním obrázkům vědomí, přesvědčuje je o všemohoucnosti nadpřirozených sil materiálního jemného světa, napomáhá pěstování egoizmu a mánie velikášství. A jen jednotlivci, ti, kteří skutečně vědí o tomto fenoménu nejen z doslechu, chápou jeho podstatu a používají ho v praxi bez zbytečného shonu a zahálky vědomí. VSTUP DO ASTRÁLU. REÁLNÝ EXPERIMENT (české titulky) VSTUP DO ASTRÁLU. REÁLNÝ EXPERIMENT (české titulky) VSTUP DO ASTRÁLU. REÁLNÝ EXPERIMENT (české titulky)