Zámeny na duchovnej ceste (slovenský dabing)

Zámeny na duchovnej ceste (slovenský dabing) Ako vznikajú zámeny na duchovnej ceste? Ako sa vnútorná práca na sebe nahrádza rituálmi, materiálnymi žiadosťami a vonkajšími činmi? Prečo je pre ľudí, ktorých ovláda pýcha, lenivosť, závisť a túžba po moci ťažké pracovať na sebe? Prečo sa niektorí ľudia snažia podobať Božím poslom a túžia povýšiť seba nad ostatných? Prečo ľudia, žijúci v sebaklame, zámerne skresľujú pravdu a prekrúcajú informácie vo svoj prospech? Prečo za svoje materiálne prosby platí človek v budúcnosti vlastným Životom? Prečo je možné prísť k Bohu len prostredníctvom Lásky? Zámeny na duchovnej ceste (slovenský dabing) Zámeny na duchovnej ceste (slovenský dabing) Zámeny na duchovnej ceste (slovenský dabing)