Záměny na duchovní cestě (youtube titulky)

Záměny na duchovní cestě (youtube titulky) Jak dochází k záměnám na duchovní cestě? Jak je vnitřní práce na sobě nahrazována rituály, materiálními prosbami a vnějšími činnostmi? Proč je pro lidi, ve kterých dominuje pýcha, lenost, závist a touha po moci, těžké pracovat na sobě? Proč lidé, kteří žijí v sebeklamu, záměrně překrucují pravdu a překrucují informace ve svůj prospěch? Proč člověk za své materiální prosby platí svým Životem v budoucnosti? Proč je možné přijít k Bohu pouze skrze Lásku? Záměny na duchovní cestě (youtube titulky) Záměny na duchovní cestě (youtube titulky) Záměny na duchovní cestě (youtube titulky)