Zastavený pokrok | Kaleidoskop faktov 33

Zastavený pokrok | Kaleidoskop faktov 33 Ľudstvo pokročilo a... vrátilo sa o sto rokov späť. Ako sa to stalo? Ste pripravení dozvedieť sa pravdu? Medzinárodný tím bádateľov pokračuje v odkrývaní málo známych stránok kroniky ľudstva. Zastavený pokrok | Kaleidoskop faktov 33 Zastavený pokrok | Kaleidoskop faktov 33 Zastavený pokrok | Kaleidoskop faktov 33