Кръгът на Живота

Кръгът на Живота Ние живеем във времена на глобални промени и от всички нас зависи, ще има ли бъдеще или не. За настъпването на ерата на обновяването и нейните признаци. Предсказания. За важността на обединението на всички хора и единството на всички. Как хората да се научат да се уважават и да се разбират един друг? Саморазвитие. Как да изменим своята съдба и съдбата на много хора? За какво копнее човек в дълбините на своята душа? Защо човек се радва и тъгува три дена? Защо не трябва да държим в себе си обида? Кръгът на Живота Кръгът на Живота Кръгът на Живота