Обединението на хората с една цел – Съзидателно общество | АЛЛАТРА Новини. LIVE #28

Обединението на хората с една цел – Съзидателно общество | АЛЛАТРА Новини. LIVE #28 Обединявайки се благодарение на общата идея, ние всички заедно насочваме силата на своето внимание към построяването на Съзидателно общество. Щастливият живот и бъдещето на нашите деца зависи от активните действия на всеки от нас днес. Обединението на хората с една цел – Съзидателно общество | АЛЛАТРА Новини. LIVE #28 Обединението на хората с една цел – Съзидателно общество | АЛЛАТРА Новини. LIVE #28 Обединението на хората с една цел – Съзидателно общество | АЛЛАТРА Новини. LIVE #28