Международен диалог | АЛЛАТРА НОВИНИ LIVE #26

Международен диалог | АЛЛАТРА НОВИНИ LIVE #26 Съзидателно Общество – това е общ проект на Човечеството. Основата на неговото построяване се явява международният диалог между хората, взаимодействието на различни традиции и култури. Активните действия на хора от различни страни ускоряват процеса на информиране на цялото човечество за Съзидателното общество. Много хора вече обсъждат процеса на създаване на общество, основано на човечност, равенство, справедливост и дружба. И всеки може да се присъедини към Глобалния проект "Съзидателно общество" точно сега! Международен диалог  | АЛЛАТРА НОВИНИ LIVE #26 Международен диалог  | АЛЛАТРА НОВИНИ LIVE #26 Международен диалог | АЛЛАТРА НОВИНИ LIVE #26