Синхронизация на съзидателните действия | АЛЛАТРА НОВИНИ. LIVE #27

Синхронизация на съзидателните действия | АЛЛАТРА НОВИНИ. LIVE #27 Да се обединят хората по целия свят и да синхронизират всички действия за реализиране на идеята за Съзидателно общество – това е единственият изход за нашата цивилизация в светлината на надвисналите климатични катастрофи. Синхронизация на съзидателните действия | АЛЛАТРА НОВИНИ. LIVE #27 Синхронизация на съзидателните действия | АЛЛАТРА НОВИНИ. LIVE #27 Синхронизация на съзидателните действия | АЛЛАТРА НОВИНИ. LIVE #27