Перспективи за развитие на съвременното общество | АЛЛАТРА Новини. LIVE #29

Перспективи за развитие на съвременното общество | АЛЛАТРА Новини. LIVE #29 Идеята за Съзидателното общество се разпространява по целия свят! И всяко ново предаване с участието на Игор Михайлович Данилов разкрива перспективите за развитие на нашата цивилизация. Перспективи за развитие на съвременното общество | АЛЛАТРА Новини. LIVE #29 Перспективи за развитие на съвременното общество | АЛЛАТРА Новини. LIVE #29 Перспективи за развитие на съвременното общество | АЛЛАТРА Новини. LIVE #29