СВЕТЪТ УЗНА ИСТИНАТА. Конференция "Съзидателно общество. Заедно ние можем"|АЛЛАТРА новини. LIVE #31

СВЕТЪТ УЗНА ИСТИНАТА. Конференция "Съзидателно общество. Заедно ние можем"|АЛЛАТРА новини. LIVE #31 На 20 декември 2020 година се състоя уникалната международна онлайн конференция "Съзидателно общество. Заедно ние можем", на която целият свят узна истината! Това е реална възможност за нашата цивилизация да излезе на ново еволюционно ниво. СВЕТЪТ УЗНА ИСТИНАТА. Конференция "Съзидателно общество. Заедно ние можем"|АЛЛАТРА новини. LIVE #31 СВЕТЪТ УЗНА ИСТИНАТА. Конференция "Съзидателно общество. Заедно ние можем"|АЛЛАТРА новини. LIVE #31 СВЕТЪТ УЗНА ИСТИНАТА. Конференция "Съзидателно общество. Заедно ние можем"|АЛЛАТРА новини. LIVE #31