СПОР ИЛИ ДИАЛОГ? | НОВО ПРЕДАВАНЕ

СПОР ИЛИ ДИАЛОГ? | НОВО ПРЕДАВАНЕ Какво е това спор, каква е неговата причина и следствие? Какво се пробужда вътре? Защо между спорещите закипяват емоции? Защо е много сложно да се излезе от спора? Защо при спора се ражда желанието да се вземе абсолютно противоположна гледна точка? Как да се преодолее спора в главата? С какво се отличава спора от диалога? Какво е това диалог между хората и как да стигнем до взаиморазбиране? СПОР ИЛИ ДИАЛОГ? |  НОВО ПРЕДАВАНЕ СПОР ИЛИ ДИАЛОГ? |  НОВО ПРЕДАВАНЕ СПОР ИЛИ ДИАЛОГ? | НОВО ПРЕДАВАНЕ