В търсене на себе си

В търсене на себе си Как да намериш себе си и своето предназначение в живота? В какво е смисъла на живота, как да се намери във всяка възраст? Защо едни хора ги застигат различни разочарования, а други са щастливи независимо от обстоятелствата? Взаимоотношения с обкръжаващите хора: как да живееш с тези, които те ненавиждат, как да не живееш в мисли “с камък в пазвата”? В търсене на себе си В търсене на себе си В търсене на себе си