За събитията и хората

За събитията и хората За събитията в Киев, в Бучанския район в края на март 2022 година. Интервю с Игор Михайлович Данилов. За хората, времената и събитията. За събитията и хората За събитията и хората За събитията и хората